Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce

‘Karayolları’nın binlerce kar küreme aracı depoda çürütülüyor’

, , , kategorisinde, 02 Oca 2015 - 10:29 tarihinde yayınlandı
‘Karayolları’nın binlerce kar küreme aracı depoda çürütülüyor’

Yol açma işinin taşeron firmaların tecrübesiz şoförlerine ve yetersiz araçlarına havale edildiğive Karayolları’nın yolda kalmayan binlerce kar küreme aracının ise depoda çürütüldüğü belirlendi.

Yur­dun ba­tı ke­sim­le­ri­ni et­ki­si altına alan kar ya­ğı­şın­da İs­tan­bul-İz­mir, An­ka­ra-Bur­sa ve İs­tan­bul-Te­kir­dağ arasındaki ana yollarda ulaşım durdu. Met­re­ka­re­ye dü­şen kar ya­ğı­şı­nın az ol­ma­sı­na rağ­men bin­ler­ce araç sa­at­ler­ce yol­lar­da mah­sur kal­dı. Yol-İş Sen­di­ka­sı İs­tan­bul 1 No’lu Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Uçar, ka­ra­yol­la­rın­da kar­la mü­ca­de­le­de ya­şa­nan ak­sak­lık­la­rı an­lat­tı.

OTOPARKLARDA ÇÜRÜYOR

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün bün­ye­sin­de­ki mo­dern kar­la mü­ca­de­le araç­la­rı­nın özel­lik­le An­ka­ra, İz­mit, İs­tan­bul, Te­kir­dağ, Kırk­la­re­li hat­tın­da şan­ti­ye­le­ri­nin oto­park­la­rın­da çü­rü­me­ye bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Uçar, ka­pa­nan yol­la­rın ta­şe­ron fir­ma­la­rın eş­ya ve kum ta­şı­yan har­fi­yat ara­cı ta­bir edi­len kam­yon­lar­la ya­pıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı dik­kat çek­ti.

Kar kü­re­me özel­li­ği ol­ma­yan Çin ma­lı araç­lar­la kar mü­ca­de­le­si ver­me­ye ça­lı­şan ta­şe­ron fir­ma­la­rın hal­kın gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı söy­le­yen Uçar, Ka­ra­yol­la­rı­’nın araç­la­rıy­la ta­şe­ron fir­ma araç­la­rı­nı bu söz­ler­le kı­yas­la­dı:

“Bu araç­lar, buz­lu yol­da ha­re­ket ede­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ne sa­hip özel ta­sar­lan­mış araç­lar­dır. Ta­şe­ron fir­ma­da­ki araç­lar ru­tin yol ara­cı­dır. Kar ile mü­ca­de­le eden araç­lar­da özel ola­rak pa­ti­naj sis­te­mi var. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın­kin ­de yok. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­şe­ron fir­ma­ya ait araç­la­rın kar bı­ça­ğı özel­li­ği ol­ma­dı­ğı için ken­di­si­ne ait bı­çak­la­rı usul­süz ve be­del­siz ola­rak ta­şe­ron fir­ma­la­ra iha­le­ye aç­mış. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın şo­för­le­ri araç kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da eği­tim­siz uzun yol şo­för­le­ri­dir. Ka­ra­yol­la­rın­da ki şo­för­le­r ise alanında uzmandır.”

Karayolları envanterinde bulunan yaklaşık 11 bin aracın atıl vaziyette bekletildiğini ifade eden Uçar, “İşler taşeron firmalara verilerek lüks araçlarımız yatırılıyor. Halkın can güvenliği bu şekilde trafikte bir nevi tehlikeye de atılıyor. Devlet zarara uğratılıyor. Bu firmaların amacı sadece kamu rantından faydalanabilmek” diye konuştu.

BUGÜN

Haber Editörü : Tüm Yazıları