Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce

Torba Kanun’da memurlar için yapılan düzenlemeler

kategorisinde, 15 Eyl 2014 - 15:46 tarihinde yayınlandı
Torba Kanun’da memurlar için yapılan düzenlemeler

TBMM’de görüşmeleri 98 gün süren ‘Torba Yasa’ya ilişkin Meclis ilk defa bilgi notu yayınladı.

TBMM, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 9 başlık halinde bilgi notu yayımladı.

TBMM’nin, toplamda 9 başlık halinde yayınladığı bilgi notu:

İŞTE MADDE MADDE TORBA KANUN’DA YAPILAN DÜZENLEMELER

SOMA MADEN KAZASI VE MADEN SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

-Hayatını kaybeden madencilerin SGK’ya olan her türlü borçları silinerek borcundan dolayı aylık bağlanamayan madenci yakınlarına aylık bağlanacaktır. (Madde 63)

-Ölüm aylığı için gerekli olan 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödeme şartı kaldırılarak hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacaktır. (Madde 63)

-Madencilerin anne-babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartı kaldırılarak anne-babalara aylık bağlanacaktır. (Madde 63)

-Madencilerin yakınlarından birinin(eş ve çocuklardan birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerden birisi) kamuda istihdam edilecektir. (Madde 63)

-Madencilerin yasal mirasçılarına konut tahsis edilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri karşılanarak konut yaptırılacak ve bu konutlar madencilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak verilecektir. (Madde 91)

MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

-Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için ” olan emeklilik yaşı “olarak yeniden düzenlenmiştir. (Madde 41)

-Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacaktır.(Madde 9)

-Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günlerde çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dahil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dahil edilecektir. (Madde 42)

-Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı(İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller dışında) düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir. (Madde 4)

-Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır. (Madde 2)

-Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır. (Madde 5)

-Madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, günlük ise 6 saatle sınırlandırılmıştır. (Madde 7)

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

-İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. (Madde 3)

-Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. (Madde 6)

-Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemeler;

-Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir.

-Aynı taşeron firma tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.

-Aynı taşeron firma tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir. İlgilinin farklı kamu kurumlarındaki çalışma sürelerini kapsayan kıdem tazminatının son çalıştığı kamu kurumu tarafından ödenmesi halinde, ödemeyi yapan kamu kurumunun ilgili sürelere ilişkin miktarları ilgili kamu kurumundan tahsil etme hakkı saklıdır. Ancak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin arasında tahsilat işlemi yapılmayacaktır.(Madde 8)

-Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, belediyeler kendi özel kanunları ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler doğrultusunda da hizmet alımı yapabilecektir. (Madde 10)

-Özelleştirme programında bulunan idareler için taşeron firmalarla çalışmak üzere ihaleye çıkmak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, KİT’ler için ise Hazine Müsteşarlığından izin alınacaktır. (Madde 11)

-Taşeron işçiler görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacaktır. Aksi durumlarda idari para cezaları verilecektir. (Madde 11)

-Kamu kurumlarındaki taşeron firmanın yetki vermesi kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından toplu sözleşme yürütülecek, bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkı ilgili idare tarafından karşılanacaktır. (Madde 13)

-Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. (Madde 14)

-Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da açılmıştır. (Madde 1)

-Mahalli idarelerde(belediyeler, il özel idareleri) taşeron olarak çalışanpersonel, Kanunun yayımını izleyen 120 gün içinde aynı mahalli idarenin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulabilecektir. (Madde 12)

ÇALIŞMA İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

-6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında olanların da süresiz çalışma izni alınabilmesi ve uzun süreli çalışma iznine sahip olanların, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmesi düzenlenmiştir. Süresiz çalışma izni kişinin veya işverenin başvurusu veya mevzuatta yer alan gerekçelere iptal edilebilecektir ve çalışma izni alan yabancıların ülke içindeki giriş, çıkışları İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. (Madde 22)

-Uzun dönem ikamet izinlerine benzer şekilde, süresiz çalışma izinlerinin de harçtan muaf tutulması sağlanmıştır. (Madde 23)

MEMURLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

-İŞKUR’da çalışan iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatları düzenlenmiştir. (Madde 68)

-Milli Eğitim Bakanlığına 35 bini 2014 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine de çeşitli kadrolar ihdas edilmiştir. (Madde 65, 72)

-Büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile görevlendirilen memurlar için harcırah ödemelerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla “memuriyet mahalli” kavramı yeniden tanımlanmıştır. (Madde 89)

-Kamu kurumlarında yönetici kadrolarında çalışanlar ve kolluk kuvvetlerinin kadrolarında çalışanlar için; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği2 yıl içinde, kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya atanması suretiyle uygulanacaktır. Söz konusu görev değişikliklerinin telafisi güç veya imkânsız zarar doğurmayacağına hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanmamasına dair durumlarda disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacaktır. (Madde 97)

-Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline çalışma saatleri dışında nöbet görevi verilebilecektir. (Madde 117)

-Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet uygulamasına geçilmesi nedeniyle buralarda çalışan sağlık personeli için bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için nöbet ücreti ödenecektir. Ancak, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimi çerçevesinde eğitim alan yabancı uyruklu doktorlar da nöbet ücreti alabilecektir. (Madde 69)

-Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak aday memurken ancak kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan memurun görevine son verilebilecektir. Diğer disiplin cezaları bu sonuca yol açmayacaktır. (Madde 67)

-İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda elli ve her bir personel için (toplam personel sayısının en fazla yüzde 10’u) yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecektir. Söz konusu ücret sadece damga vergisine tabi olacaktır. (Madde 71)

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları aleyhinebaşlatılacak rücu işlemlerinde zamanaşımı süresi ödeme tarihinden itibaren iki yıl, zarara yol açan işlemin tarihinden itibaren on yıl olarak belirlenmiştir. (Madde 84)

-Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatında görevli din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport, 1. dereceden emekli olan belediye başkanlarına ise yeşil pasaport verilecektir. (Madde 85-86)

-Öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenliğe atanmak için daha önce “Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından” yapılan sınavın “Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından” yapılabileceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında “yazılı ve sözlü şartı” “yazılı ve/veya sözlü” olarak değiştirilmiştir. (Madde 95)

-Başbakanlıkta 380 adet Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilerek, özlük haklarına ve bu kadrolara yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca söz konusu kadro sayısının yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde diğer kurumlardan, kişilerin muvafakati aranmaksızın atama yapılabileceği düzenlenmiştir. (Madde 102-103)

-Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacaklardan yirmi dört adayı tespit etmekle görevli Aday Tespit Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. (Madde 93)

-Özelleştirme sebebiyle yapılan atamalarda399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile cetvelde sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin Araştırmacı unvanlı kadroların yanı sıra öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara da istekleri halinde atanmalarına imkan sağlanmıştır. Ayrıca Araştırmacı kadrosunda olup bu maddeden yararlanmak isteyenlere de 30 günlük süre tanınmıştır. (Madde 108, 110)

-Gelir İdaresi Başkanlığında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilecektir. (Madde 119)

-18/1/1966 tarihli ve 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde )

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DİĞER DÜZENLEMELER

-İşveren sendikalarınca dayanışma ve yardım fonu oluşturulabileceği ve bu fondan işçilerin sigorta primlerinin işveren payının karşılanabileceği düzenlenmiştir. (Madde 19)

-Toplu sözleşme yetkisine sahip olmak adına Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 41 inci ve 43 üncü maddesinde yer alan “kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üyeye sahip olma” şartı “yüzde bir”e indirilmiştir. Ancak Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye olmayan işçi sendikaları için bu oran yüzde üç olarak uygulanacaktır. (Madde 20- 21)

-İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde hesaplanan “işyerindeki işçi sayısı”na dahil edilmemesi ve işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeçalıştırılması düzenlenmiştir. (Madde 16)

-Çalışanların sağlık raporlarınıçalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10’dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkan tanınmıştır. (Madde 17) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin veya vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitimlerine ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. (Madde 18)

-İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerin, söz konusu ödemeler düşülerek kalan tutarda işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi ve mükerrer ödeme yapılmaması amacıyla düzenleme yapılmıştır. (Madde 25)

SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

-Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlılara sosyal güvenlik acısından borçlanma hakkı getirilmektedir. (Madde 28)

-Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelerde yaşayan vatandaşların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak esas alınacak süre diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. (Madde 29)

-Bu konularda dava açanların davalarından feragat etmesi halinde, yargılama giderlerine hükmedilemeyeceği düzenlenmiştir (Madde 30)

DİĞER DÜZENLEMELER

-Daha önce 2 çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 3e çıkarılmış ve Bağ-Kurlular ile memurların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır. (Madde 43)

-Daha nce 2 ocuk iin geerli olan tp bebek uygulaması iin verilen destekler 3 ocuk iin geerli olacaktır. İlk iki denemede sırası ile %30 ve %25 katılım payı alınırken nc denemeden %20 katılım payı alınması dzenlenmiştir. Ayrıca terr mağdurları ve bakmakla ykmllerinin tp bebek uygulamasından yararlanmaları kolaylaşmıştır (aranan n şartlar kaldırılarak).(Madde 45, 47)

-Mevcut durumda, 6 ay boyunca bankadan emekli aylığı ekilmediği iin aylık demesi durdurulmakta ve sağlık hakkı askıya alınmaktadır. Yapılan dzenleme ile emekli, dul ve yetimler adına gnderilen aylıklarda durdurma sresinin 6 aydan 1 yıla ıkarılması dzenlenmiştir. (Madde 53)

-Esnaf ve ziraat odaları kayıtlarındaki uygunsuzluklar sebebiyle sigortalılıkları iptal edilen esnaf ve iftilerin; sz konusu srelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31/12/2013 tarihine kadar denmiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıtan itibaren geerli olacaktır. (Madde 58)

-Faaliyetine son veren işverenlerin sigortaya ilişkin bor asıllarının toplamının 100 TLnin altında olması halinde bu alacakların tahsilinden vazgeilecektir. (Madde 59)

-28.2.1997 14.2.2005 tarihler arasında aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyeti sona erip de 26.06.2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunla disiplin affından yararlananların boşta geen srelerini borlanmaları iin verilen 3 aylık sreyi kaıranlara yeni bir başvuru hakkı verilecektir. Borlanma srelerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi sağlanarak bu sreler emekliliğe esas ek gsterge ve diğer zlk hakları konusunda gz nnde bulundurulacaktır. Daha nce uygulamadaki farklılıklar nedeniyle kurum yerine kişilerce denen sigorta primlerinin de iadesi dzenlenmiştir. (Madde 60)

-Ziraat Odası gibi kuruluşlarının (vergi daireleri, esnaf sicil mdrlkleri, ticaret sicil memurlukları, ziraat odaları, tarım il/ile mdrlkleri, il veya ile mlki amirlikleri ve Trkiye Jokey Kulb),yelerini SGKya bildirim ykmlğn yerine getirmedikleri iin; belediyeler, valilikler, il zel idareleri, organize sanayi blgeleri, bazı serbest blgeler ve İŞKURun zamanında bildirim yapmadıkları iin karşılaştıkları idari para cezaları bir defaya mahsus olmak zere silinecektir. (Madde 61)

-Fazla alışma cretinin prime esas kazanca dhil edilmemesi nedeniyle Trkiye İstatistik Kurumuna gemişe dnk olarak tahakkuk ettirilen prim ve idari para cezaları silinecektir. (Madde 62)

-Yurtdışı Trkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu ile lkemize gelen yabancı uyruklu ğrencilerin Genel Sağlık Sigortası bildirimi ve prim demelerisz konusu Başkanlıka veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından grevlendirilen kurum tarafından yapılacaktır ve bildirimin yapıldığı tarihi izleyen gnden itibaren yabancı uyruklu ğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. (Madde 44, 51)

-Vatandaşların SGKdan alacaklarını ncelikle Kurumdan talep etmelerive kurumun sz konusu alacağı 30 gn iinde vatandaşa demesi gerektiği, ancak bu sre iinde deyemediği takdirde SGKya icra takibi başlatılabileceği dzenlenmiştir. (Madde 38)

-Aynı kişi yanında ev hizmetlerinde(rn: ev temizliği hizmetinde alışanlar) ay ierisinde 10 gnden az alışanların zorunlu sigortalılık kapsamından ıkarılarak kendi isteklerine bağlı olarak sigortalılıkları sağlanabilecektir. (Madde 40) Sz konusu kişiler iin % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı priminin Sosyal Gvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar dhilinde bunları alıştıranlarca denmesi, alışanların ise adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi denen aya ilişkin emeklilik ve sağlık primi demek istemesi halinde sigortalılıklarının sağlanması, 10 gnden fazla alışması olanların sigortalılık iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak sigortalılıklarının sağlanması iin usul ve esasları belirleme konusunda Sosyal Gvenlik Kurumuna yetki verilmesi dzenlenmiştir. (Madde 55)

-Sosyal gvenlik szleşmesi imzalanmamış lkelerdeki bir kuruluş tarafından aydan fazla sreylealıştırılmak zere lkemize gnderilenler sosyal gvenlik kapsamına alınacaktır. (Madde 40)

-Çocuklar iin malullk kavramı kullanılmadığından mevzuatta yer alan bu kapsamdaki ibareler ağır engelli olarak değiştirilmiştir. (Madde 41)

-Gerekte fiili alışması olmayanların (genellikle emekli doktorların) diplomaları kullanılarak SGKya bildirilen faturaların denmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle, SGKya bildirimi yapılmayan sağlık personeli zerinden yapılan faturalandırmalar karşılanmayacaktır. (Madde 46)

-Hlihazırda gaziler ihtiya duydukları ortez ve protezleri herhangi bir fiyat kısıtlaması olmadan (bedelini daha sonra SGKdan almak zere, kendilerince denmek suretiyle) temin ettiklerinden bu durum ilgili firmalarca suiistimal edilmektedir. Bu nedenle gazilere ek bir yk getirmeden, firmalarla szleşme yapılarak firmaların ancak belli fiyatlar zerinden ortez ve protezleri satabilmesisağlanacaktır. (Madde 49)

-Trk firmalarının işilik maliyetlerinin dşrlerek yurt dışındaki rekabet glerinin arttırılması amacıyla dzenleme yapılmaktadır. Buna gre Trkiye ile sosyal gvenlik szleşmesi olmayan lkelerde iş stlenen firmaların, yurt dışındaki işlerde alışmak zere yurt dışına gtrdkleri işilerin sigorta primleri, asgari cretin 6,5 katı yerine 3 katı zerinden alınacaktır. (Madde 50)

-SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, zel hukuk davaları gibi) Kuruma mracaat yapılmadan dava aılamayacağı dzenlenmiştir. Hizmet tespit davalarına davalı olarak değil, mdahil sıfatıyla katılarak dava masrafları aısından kamu yk azaltılacaktır. (Madde 64)

-Sigortalıların kusurundan kaynaklanmayan noksan denen prim borcuna, gemişe dnk gecikme zammı ve cezası uygulanmayacaktır. (Madde 52)

-65 yaş aylığı dendikten sonra şartları sağlamadığı ortaya ıkanlardan, bu tutarlar tahsil edilmeyecektir. (Madde 82)

-Smer Holding A.Şde alışan szleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaması dzenlenmiştir. (Madde 24)

-Muvazzaf askerlik grevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlar iin, emekli keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi alışan ve işveren paylarından oluşacak fark tutarının, ilgili Bakanlıklarca Sosyal Gvenlik Kurumuna denmesi iin gerekli altı aylık sre bir yıla uzatılmıştır. (Madde 106)

-Özelleştirme nedeniyle iş szleşmeleri kamu veya zel sektr tarafından feshedilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel, her yıl szleşme yenilenmeksizin yaşlılık veya malullk aylığı hak kazanıncaya kadar istihdam edilecektir.(Madde 66)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER

-SGKnın prim ve prime ilişkin alacaklarının karşılığında alınan gayrimenkullerin SGKya devir ve tesliminde, SGK tarafından satışında KDV istisnası getirilmiştir. (Madde 27)

-SGKnın grevleri arasına eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri eklenmiştir. Bu amala başkanı, SGK Başkanının teklifi ve Çalışma ve Sosyal Gvenlik Bakanının ataması ile grevlendirilen Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı kurulmaktadır. Sz konusu başkanlık yardımcı hizmet birimleri altında yer alacaktır. Bylece kurum personelinin niteliğinin artırılması ve kurum kapasitesinin glendirilmesi amalanmaktadır. Ayrıca, Kurumun sz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden gelir elde etmesi planlanmaktadır. (Madde 31, 32, 33, 35, 39, 68,70, 144 d)

-Kurumun gelirleri arasına, Kurumun deme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak iin yapılan başvurulardan ve szleşmelerden elde edilen gelirler ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler eklenmiştir. (Madde 36)

-Kurumun sahip olduğu gayri maddi hakların (yazılımlar ve veriler, rn MEDULA) yurt iinden veya yurt dışından talepte bulunan nc kişilere satışının yapılması suretiyle gelir elde edilmesi amalanmaktadır. SGKda yer alan bireysel veriler/haklar ve işletmelerin ticari sırları satılamayacak veya paylaşılamayacaktır. Aksi halde sz konusu kişiler hakkında Trk Ceza Kanunu hkmleri uygulanacaktır. (Madde 37)

-SGKnın deme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya rnleri listesine girmek, bu listelerde kalmak veya listelerde değişiklik yapmak iin başvuruda bulunan ya da SGK ile szleşme yapmak iin başvuran gerek veya tzel kişilerden cret alınmasını ve sz konusu gelirin Kurum gelirleri iinde gsterilmesi konusunda dzenleme yapılmıştır. (Madde 49)

-SGK bnyesinde oluşturulan bilimsel komisyonlarda sağlık hizmetleri, ila ve tıbbi malzeme konularında yapılan dzenlemelerin teknik alışmalarına katılan uzman kişilere cret verilerek katılımın teşvik edilmesi amalanmıştır. (Madde 48)

-SGKda zel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde personel istihdamı iin, en fazla yıl sreli ve sayısı 20yi gemeyen szleşmeli uzmanlar alıştırılabilecektir. (Madde 34)

-SGKnın muaf olduğu vergi, resim ve harlar daha aık bir şekilde dzenlenmiştir. Ayrıca kurum avukatları ve hukuk mşavirlerinin listesinin ilgili kurumlara gnderilmesi ve yetkileri de belirlenmiştir. (Madde 38)

-SGK tarafından prim borcuna karşılık alınan taşınmazlar ile Kuruma ait olan ancak Ynetim Kurulu tarafından ihtiya fazlası olarak tespit edilen taşınmazların kamu hizmetlerinde veya genel hkmlere gre kullanılabilmesi amacıyla ve bedeli karşılığında Hazineye devredilmesine imkn getirilmektedir. Devrin gerekleşebilmesi, sz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığı tarafından talep edilmesi, SGK Ynetim Kurulunun uygun grş ve Bakanın onayı şartlarına bağlanmıştır. (Madde 56)

-SGKnın alacağının tahsilinin riske gireceğinin ngrlmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının Kurum nezdindeki alacaklarının demesinin 6 aya kadar durdurulabileceği dzenlenmiştir. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suu işleyerekKurum zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile szleşme yapılmayacak ve bu suu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar denmeyecektir (en az 3 yıl sreyle). (Madde 54)

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRMASI

Madde 73

YARARLANMA ŞARTLARI

-Yapılandırmadan yararlanmak iin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine gre vergi dairesi veya belediyeye başvurulmasıgerekmektedir. Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen nc aydan başlamak zere, ikişer aylık dnemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte denmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin sresinde denmemesi veya eksik denmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla dadenebilecektir.

-Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak aılmış olan davalardan vazgeilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava aılmaması, bu kararlar ile hkmedilmiş yargılama giderleri ve veklet creti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dnem borlarının da aksatılmadan denmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını dzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar iin bu yapılandırma uygulanmayacaktır.

KAPSAM

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında;

-30.04.2014 tarihinden nceki dnemler,

-Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler,

-2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden nce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları,

-30/4/2014 tarihinden (bu tarih dhil) nce verilen askerlik, kpr ve otoyoldan kaak geiş, seim, karayolu taşıma, trafik ve nfus para cezaları,

-Vadesi 30.04.2014 tarihinden nce olan emlak vergisi ile evre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi zerinden hesaplanan taşınmaz kltr varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,

-Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden nce olan su ve atık su bedeli alacakları,

-RTÜK tarafından verilen idari para cezaları,

-Yukarıdaki hususlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dhil) nce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla denmemiş bulunan amme alacaklarıgirmektedir.

-Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının (1. Derece usulszlk, 2. Derece usulszlk ve zel usulszlk cezaları)yapılandırma kapsamında % 50si dendiği takdirde kalan %50sinin tahsilinden vazgeilecektir.

-31/12/2013 tarihinden nce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Trk Lirasının (bu tutar dhil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeilmektedir.

-Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31/12/2007 tarihinden nce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla denmemiş 50 Trk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı alacakların, aslı denmiş alacaklardan ise tutarı 100 Trk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeilmektedir.

-Kanun kapsamına girmeyenler:

Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hari),

Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

Şeker fiyat farkı,

Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,

Madenlerden alınan zel idare payı ile madencilik fonu,

Kılavuzluk ve rmorkrclk hizmet payları

HESAPLAMA

-Ödenmemiş olan kısım enflasyon oranı ile gncellenecektir.

-Taksitle yapılacak demelerde yapılandırılan tutar;

Altı eşit taksit iin (1,05),

Dokuz eşit taksit iin (1,07),

On iki eşit taksit iin (1,10),

On sekiz eşit taksit iin (1,15),katsayısı ile arpılarak taksitler halinde denecek tutar bulunacaktır.

-İl zel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı mstakil bteli ve kamu tzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borlarını ikişer aylık dnemler halinde 36 eşit taksitte,Genlik ve Spor Bakanlığı, Trkiye Futbol Federasyonu ve zerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Trkiyede sportif alanda faaliyette bulunan spor kulplerince ikişer aylık dnemler halinde en fazla 42 eşit taksitte (Madde 81) deyebilecektir. Bu durumda;

Yirmi drt eşit taksit iin (1,20),

Otuz eşit taksit iin (1,25),

Otuz altı eşit taksit iin (1,30),

katsayısı ile arpılarak taksitler halinde denecek tutar bulunacaktır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 81 ve 57

YARARLANMA ŞARTLARI

-Başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren

-Genel Sağlık Sigortası borçluları için 7 ay,

-Diğer borçlular için 3 ayolarak belirlenmiştir.

-İlk taksit ödemesi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından

-Genel Sağlık Sigortası borları iin 8 ay,

-Diğer borlar iin 4 ayiçerisinde yapılabilecektir.

-Bir takvim yılında taksitin denmemesi veya eksik denmesi durumunda yapılandırma kapsamı dışında kalınacaktır.

KAPSAM

-Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası,

-2014 Nisan ve nceki aylara ilişkin sosyal gvenlik destek primi (aylıklardan kesilenler dhil),

-Emekli olup kamu idarelerinde alışmaları nedeniyle kesilmesi gerekirken yapılan yersiz demeler,

-SGK tarafından takip edilen damga vergisi, zel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

-31/5/2014 ve ncesinde işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yrrlğe girdiği tarih itibarıyla oluşan idari para cezası borları,

-Genel Sağlık Sigortası primi,

-Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işilik fark primleri,

borları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borları yapılandırma kanunu kapsamına alınmıştır.

-Gelir testine girmeyenlere 6 ay sre verilmesi ve gelir testi yaptırmasının sağlanması, gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine gre belirlenecek genel sağlık sigortası primlerinin faizsiz yapılandırılması (gelir testi sonucu asgari cretin te birinden az ıkanların prim borlarının silinmesi) sağlanacaktır. (Madde 57)

HESAPLAMA

-İlk taksit deme sresi ierisinde borcun tamamen denmesi halinde, Kanunun yayım tarihi ile deme tarihi arasında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

-Yapılandırma kapsamına giren bor asıllarına uygulanan gecikme cezası ve zammı yerine enflasyon ile gncelleme yapılarak peşin veya tercihe gre 6, 9, 12 ve 18 taksit (taksitler 2 ayda bir denmek zere) halinde denme imknı sağlanacaktır.

-İdari para cezaları ynnden bor asıllarının %50si ile buna uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek, kalan %50si enflasyon ile gncellenerek peşin veya taksitler halinde denecektir.

-Bor aslı bulunmadığı halde gecikme zammı ve gecikme cezası bulunanların bu borlarının %40ını demesi halinde, kalan %60lık tutardan vazgeilecektir.

-Taksitle yapılacak ödemelerde,

Altı eşit taksit iin (1,05),

Dokuz eşit taksit iin (1,07),

On iki eşit taksit iin (1,10),

On sekiz eşit taksit iin (1,15),katsayısı uygulanarak bor yeniden belirlenecektir.

-İl zel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı mstakil bteli ve kamu tzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borlarını ikişer aylık dnemler halinde 36 eşit taksitte deyebilecektir. Bu durumda;

Yirmi drt eşit taksit iin (1,20),

Otuz eşit taksit iin (1,25),

Otuz altı eşit taksit iin (1,30),katsayısı ile arpılarak taksitler halinde denecek tutar bulunacaktır.

TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 77

Maddenin yrrlğe girdiği tarihten itibaren iki ay iinde başvurulması ve aılan davalardan feragat edilmesi şartıyla;

-Maddenin yayım tarihi itibarıyla, yelerin oda ve borsalara olan borları, oda ve borsaların ise TOBBa olan aidat borları asıllarının denmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yrrlğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yrrlğe girdiği tarihi takip eden nc ayın sonuna kadar, kalanı er aylık dnemler halinde sekiz eşit taksitte demeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve bor asıllarının bu maddenin yrrlğe girdiği tarihten nce kısmen veya tamamen denmiş olması halinde ise denmiş bor asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeilir.

-Toplam bor ilk taksit sresi ierisinde denirse, denmesi gereken tutardan %10 oranında indirimyapılacaktır.

-Ayrıca işi bırakma/resen terk nedeniyle vergi mkellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden yelerin vergi mkellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar denmeyen borları da yapılandırılacaktır. Vergi mkellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borların tamamı ise silinecektir.

ESNAF VE SANATKAR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Madde 78

-Maddenin yrrlğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

-Bu madde hkmnden yararlanmak isteyen borluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava amamaları, aılmış davalardan vazgemeleri şarttır.

-Maddenin yrrlğe girdiği tarihten nce denmesi gerektiği halde denmemiş olan, esnaf ve sanatkrların yesi oldukları odalara aidat borları ile odaların birlik ve yesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borları asıllarının denmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yrrlğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yrrlğe girdiği tarihi takip eden nc ayın sonuna kadar, kalanı er aylık dnemler halinde sekiz eşit taksitte demeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve bor asıllarının bu maddenin yrrlğe girdiği tarihten nce kısmen veya tamamen denmiş olması halinde ise denmiş bor asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeilir.

-Toplam bor ilk taksit sresi ierisinde denirse, denmesi gereken tutardan %10 oranında indirimyapılacaktır.

DİĞER YAPILANDIRMALAR

-Ara muayenelerinizamanında yaptıramamış olanlar iin 31/12/2014 tarihine kadar (Bakanlar Kurulunun 30/6/2015 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır) bu muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayenede gecikilen her ay iin alınan % 5 fazla tutar yerine enflasyon oranı, Kanunun yayımı tarihinden sonraki sreler iin de aylık % 1 oranı kullanılarak hesaplanan meblağı demelerine imknı verilmiştir. (Madde 79)

-Gmrk ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gmrk vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacaklarından ykmllğ 30/4/2014 tarihi itibarıyla başlamış olan ve kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla denmemiş bulunan alacaklar da yapılandırılmaktadır. (Madde 80)

-1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Mşavirlik ve Yeminli Mali Mşavirlik Kanunu hkmlerine gre meslek mensuplarının yesi oldukları odalara olan aidat borları ile odaların Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mşavirler ve Yeminli Mali Mşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borları maddenin yayımını izleyen ay sonuna kadar başvurulması halindeyapılandırılacaktır. (Madde 76)

-Öğrenim grmek amacıyla yurtdışına gnderilenlerin ve ÖYP kapsamında olanların Devlete olan borları da yapılandırılmaktadır. (Geici Madde 1)

-6360 sayılı Kanuna istinadenkapatılan il zel idareleri, belediyeler, kyler ve mahalli idareler birlikleri ile bykşehir belediyesine dnşen il belediyeleri ve bykşehir ile belediyesine dnşen ile belediyelerinin borları il zel idareleri, bykşehir ve bykşehir ile belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine veya birleşme/katılma yoluyla belediyelere devredilen borlar yapılandırılmaktadır. (Geici Madde 2)

-Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tketiminden kaynaklanan alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. (Geici Madde 2)

-İl zel idareleri ve belediyelerin Kalkınma Ajanslarına olan birikmiş borlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi dzenlenmiştir. (Geici Madde 2)

-Sulama Kooperatiflerinin ve Sulama Birliklerininvadesi 30/4/2014 tarihinden nce olup denmemiş olan tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları yapılandırmaktadır. (Geici Madde 2)

DİĞER DÜZENLEMELER

-Kurumlar vergisi mkelleflerinin, muhasebe kayıtları ile gerek durumlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla 31/12/2013 tarihi itibarıyla bilanolarında grlmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarıve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarla olan ilişkiler nedeniyle ortaya ıkan net alacak tutarlarını Kanunun yayımından itibaren 3 ay iinde dzeltebilmelerine imkn sağlanmaktadır. Bu tutarların yzde 3 vergi olarak denecektir. (Madde 74)

-Trkiyenin 2015 yılında stleneceği G-20 dnem başkanlığı erevesinde yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur. (Madde 12)

-22/9/2012 tarihinden nce ihale edilen ve ihale dokmanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hkm bulunan ve hala devam etmekte olan yapım ihaleleriyle ilgili olarak akaryakıt fiyat farkıdenebilmesine imkn getirilmektedir. Fiyat farkı denebilecek işler, yaklaşık maliyetinin yarısından fazlası akaryakıt olan işler olarak belirlenmekte ve fiyat farkı hesaplanmasında da ilgili Bakanlar Kurulu Kararına atıf yapılmaktadır.(Madde 13)

-Maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir işleminin zerinden 5 yıl gemiş olan zelleştirme ihaleleri hakkında verilen mahkeme kararları erevesinde geri alınma işlemi uygulanamayacaktır. (Madde 109)

-Kalkınma Ajansları Genel Sekreterinin Kalkınma Bakanlığınca belirlenen adaylar arasından da seilebilmesine ve yine Bakanlıka resen grevden alınabilmesine imkn tanınmıştır. (Madde 124)

-Tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi dner sermaye birimlerinin btesine ila, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin borlarının denmesi amacıyla aktarma yapılabileceği dzenlenmiştir. (Madde 75)

-Avukatlık Kanunu erevesinde ıkarılacak ynetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanarak yrrlğe gireceği ve sz konusu ynetmelikle avukatlık mesleğine/stajına giriş iin herhangi bir sınav uygulanamayacağı dzenlenmiştir. (Madde 94)

-Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1inci maddesinde belirtilen cihazların ithalinde, cihazlar serbest dolaşıma girdiğinde bandrol ve etiket alınma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca sz konusu bandrollerin alınması ve bunlardan elde edilecek gelirlerin TRTye aktarılmasına ynelik hususlar ile bu dzenlemelere uymayanlar hakkında uygulanacak para cezaları belirlenmiştir (Madde 104-105).

-RTÜK gelirleri arasında yer alan yayın lisans cretinin her yıl olmak zere on eşit taksitte denmesi, katma değer vergisi beyannamesi ile paralellik sağlanması iin beyanname verme sresinin ayın 20si yerine ayın sonu olarak belirlenmesi ve Kurulun taşra teşkilatı bulunmadığından yapılacak icra takiplerinde Ankara icra dairelerinin yetkili olmasını sağlanmıştır (Madde 135). RTÜK Kuruluş Kanunun yrrlğe girdiği tarihten itibaren iki yıl iinde sıralama ihalesi yapılması zorunluluğu, yargı kararları nedeniyle gerekleştirilememesi nedeniyle kaldırılmış ve radyo yayınları iin yapılacak sıralama ihalesi televizyon yayınlarından bağımsız hale getirilmiştir (Madde 136). Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar iin ngrlen idari para cezaları tm lisans tiplerini kapsayacak şekilde değiştirilmiş ve 4207 sayılı Kanunundaki (ttn, sigara gsterimine ilişkin) ykmllklerini yerine getirmeyen kuruluşlara uygulanacak para cezaları yenidendzenlenmiştir. (Madde 111)

-Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen 4458 sayılı Gmrk Kanununun 218/A maddesi yeniden dzenlenerek, işletme hakkı devredilen gmrk kapılarının devir yntemi, değer tespit komisyonunun alışma usul ve esasları ile yeleri aıka tanımlanmıştır. (Madde 113)

-Denizyolu taşımacılığı yapan araların seyrsefer halleri uluslararası antlaşmalar kapsamındaki mevzuata tabi olduğundan, iş sağlığı ve gvenliğine ilişkin mevzuattan istisna tutulmuştur. (Madde 15)

-TÜRKSAT A.Ş.,631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Grevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Dzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hkmnde Kararnameden istisna tutulmuştur. (Madde 83)

-Havalimanı veya terminal binası işletmeciliğinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mdrlğ tekelinde olmaması nedeniyle buna ilişkin kiralamaların da imtiyaz sayılmamasına ve yapılan szleşmelerin zel hukuk hkmlerine tabii olması hususuna aıklık getirilmiştir. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin sermaye artırımı yapmasına ilişkin dzenleme yapılmıştır. (Madde 118)

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bnyesindeki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca ihtiya duyulması halinde, zm zel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi grevlendirilmesine olanak sağlanmıştır. (Madde 143)

-TCDDnin 2014-2018 Yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerine, Hazinece sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis yoluyla dış finansman sağlanmasına imkn sağlanmıştır. (Madde 115)

-Belediyelere orta ve yüksekğretim ğrenci yurtları yapma veya yaptırma yetkisi verilmiş ve buna ilişkin esasla dzenlenmiştir(Madde 120). Belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere amacı dışında kullanılmamak kaydıyla İişleri Bakanlığının onayı ile cretsiz veya dşk bir bedelle tahsisini yapabileceği alanlar arsa yerine taşınmazolarak yeniden dzenlenmiştir. Ayrıca, yalnızca belediyelerin gstereceği malların haczedilebileceği, borca yeter miktarda mal gsterilmemesi durumunda ise haciz işleminin kamu hizmetini aksatmayacak şekilde yapılacağı dzenlenmiştir. Belediyeler tarafından yrtlen kentsel dnşm ve gelişim projeleri kapsamında vatandaşlarla yaptığı anlaşmalarla kendisine geen ve zerinde proje uygulanarak yeniden vatandaşlara verilecek olan taşınmazlara haciz uygulanmayacağı dzenlenmiştir. (Madde 121, 122, 123)

-Ar-Ge alışmalarında grevli personel sayısının artması iin, 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarda verilen Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi istisnası 2023 yılına kadar devam edecektir. (Madde 144 e)

-İhracatı Birliklerinin yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda alışmalar yapabilmesi dzenlenmiş ve beyanname, vesika ve benzeri belgelerin onaylanması konularında Birliklere yetki verilmiştir. (Madde 130)

-Şirketler tarafından ticari vekillik grevi verilen kişilerin yrttğ işlemlerin yetki kapsamında olup olmadığının nc kişilerce bilinmesi ve yetkisiz temsil nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin nlenmesi amacıyla;

-Temsile yetkili olmayan ynetim kurulu yeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanlar, yetki ve sorumluluklarının, yaptıkları pozisyonlara ilişkin grev tanımlarının Trk Ticaret Kanununun 367nci maddesi uyarınca hazırlanacak i ynergede aıka belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilecektir. (Madde 131)

-Söz konusu ticari vekil veya tacir yardımcılarının şirkete vereceği zarardan Ynetim Kurulu mteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu dzenlemelerin limited şirketler iin de uygulanabilmesi dzenlenmiştir. (Madde 131-132)

-Mnfesih durumda bulunan ticaret şirketlerininkolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine imkn tanıyan dzenlemenin 1/7/2014 tarihinde sona erecek olan sresi bir yıl daha (1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır (Madde 133). Ayrıca yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketlerinasgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren ay iinde yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır. (Madde 134).

-Kamu iktisadi teşebbsleri ve bağlı ortaklıklarının Yksek Planlama Kurulu kararı ile Organize Sanayi Blgelerinin mteşebbis heyetine katılımına imkn sağlanmıştır. (Madde 141)

-Ekonomi Bakanlığınca diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile Bakanlığın grev alanına giren konularla ilgili olarak alışmalarda bulunmak zere oluşturulan geici alışma gruplarına farklı illerden katılım sağlanması halinde, katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık btesinden karşılanacaktır. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun, Bakanlığın gzetimi ve denetimi altında zel sektrn dış ekonomik ilişkilerini yrtmek zere Bakanlıka belirlenecek zel sektr kuruluşlarındanoluşturulması ve sz konusu Kurulun işleyişine ilişkin esaslar dzenlenmiştir. (Madde 142)

-Baraj blgesi olması nedeniyle hizmet gtrlemeyen Artvin ili Yusufeli ile merkezinde ve Denizli ili Acıpayam ilesinde baraj projesi kapsamında kalan yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerlerine nakillerinde mağdur olmamaları ve sz konusu yerlerin sosyal ve idari btnlğnn bozulmaması iin iskn edilme koşulları ve hak sahiplikleri yeniden belirlenmiştir. Benzer şekilde, Batman ili Hasankeyf ile merkezinde Ilısu HES projesi yapımından etkilenen ailelerin, Yeni Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri, hak sahiplikleri ve borlandırılmalarına ilişkin usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği dzenlenmiştir. (Madde 125). Sakarya İli, Kocaali İlesinde bulunan yerleşim yerlerinin Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle bu yerlerde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerine nakillerinde TOKİ yetkilendirilmiş ve yerleşim koşulları yeniden belirlenmiştir. (Madde 137)

-Özel Tketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan tabii inci veya kltr incileri, elmaslar ile eşitli kıymetli taşlar(pırlanta) zel tketim vergisi kapsamından ıkarılmıştır. (Madde 116) Kıymetli taşların borsada işlem grmek zere ithalinin, borsaya tesliminin ve borsa iinde veya ilgili mevzuatına gre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa yeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi katma değer vergisinden istisna tutulmuş, diğer hallerde ithali KDV kapsamına alınmıştır (Madde 26).

-Başbakanlıka veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına teşvik maksadıyla vergi istisnası getirilmektedir. (Madde 92)

-Memleket kltr iin nemli grlen eserlerin kamuya mal edilmesine ve basımınailişkin usul ve esaslar dzenlenmiştir. (Madde 87)

-Mera, yaylak ve kışlak gibi yerlerin, Bakanlar Kurulunca kentsel dnşm ve gelişim projesi alanı ilan edilmesi halinde tahsis amacı değiştirilebilecektir. (Madde 112)

-Maliklerin mlkiyet haklarını kullanmalarının engellenmemesi, can ve mal gvenliği bakımından gerekli nlemlerin alınması kaydıyla kamu yararı kararına dayalı olarak taşınmazların zerinde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her trl kpr, taşınmazların altında ise tnel, metro ve metro benzeri raylı taşıma sistemi yapılabilmesine imkn veren dzenlemeler yapılmıştır. Taşınmazların mlkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmayacaktır. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler nedeniyle kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir cret denmeyecektir. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınmayacaktır. (Madde 99)

-Kamulaştırılan taşınmaz malların geri alınmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.Maddede belirtilen sreler (5+1: 6 yıl) getikten sonra, kamulaştırılan taşınmaz malın zerinde ve taşınmaz maldan kaynaklanan hakları bulunduğu iddiasıyla eski malikleri veya mirasıları tarafından idareden herhangi bir sebeple (kamulaştırılan taşınmaz malın; zerinde kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten sonra kamulaştırma amacına uygun hibir işlem veya tesisat yapılmaması veya kamu yararına ynelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılması, kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması veya nc kişilere devredilmesi gibi sebeplerle) hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaması ve dava aılamaması ynnde dzenleme yapılmıştır. (Madde 100, 101)

-Orman veya orman rejimine tabi alanların; mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koruma ve yangınla mcadele iin yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretilerin zaruri ihtiyaları karşılayacak olan yapıların imar planı şartı aranmaksızın Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişim ve Ynetim Planlarına gre yapılabilmesi ve kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman rejimine tabi olması halinde istisna hkm uygulanmayarak mevcut ve yapılacak imar planına uyulması,inşa edilecek yapıların ett ve projelerinin yresel doku ve mimari zelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılması ve bu yapıların Orman ve Su İşleri Bakanlığının sorumluluğunda gerekleştirilmesi dzenlenmiştir. (Madde 90)

-Mill Eğitim Bakanlığı ve Ölme, Seme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar hakkında (rn: TEOG) aılan davalarda daha kısa srede karar verilmesi ve ğrencilerin mağdur olmamasına ynelik yargılama usulnde dzenleme yapılmıştır. (Madde 96)

-Tapu ktğne “korunması gerekli taşınmaz kltr varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kltr ve tabiat varlıkları olan parseller her trl vergi, resim ve hartan muaf tutulmuştur. Ancak, bykşehir belediyesi sınırları ierisinde yer alan ve basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve evre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hkm dzenlenmiştir. (Madde 98)

-Yeminli mali mşavirler hakkında sorumluluk raporu yazılmadan nce yazılı savunmaları istenilerek konudan haberdar edilmeleri sağlanacaktır. (Madde 107)

-Doğal Gaz İletim Hatları BOTAŞ tarafından inşa edilmiş olan, ancak EPDK tarafından aılan ihaleler neticesinde doğal gaz dağıtım lisansı verilemeyen il ve ilelerde, il zel idaresi veya belediyenin kuracağı anonim şirkete doğalgaz dağıtım lisansı verilebilecektir. (Madde 114)

-Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu su yapılarının denetimine ilişkin hususlar ayrıntılı bir şekilde dzenlenmiştir. (Madde 88) Su yapılarının denetimi hususunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Mdrlğnn Teşkilat ve Grevleri Hakkında Kanun arasında uyum sağlanmıştır. (Madde 138)

-İçerik, yer ve erişim sağlayıcılarının tanıtıcı bilgilerine usulne uygun olarak internet sitesinde yer vermeyenler iin ngrlen para cezasının st limiti on bin Trk Lirasından elli bin Trk Lirasına ıkarılmıştır. İnternet trafik bilgilerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca işletmecilerden temin edilmesi ve hakim kararı halinde ilgili mercilere verilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, erişimin engellenmesi için ngrlen süre yirmi dört saatten dört saate indirilmiştir. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile su işlenmesinin nlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Telekomnikasyon İletişim Başkanlığınca koruyucu idari tedbir alınabilmesi dzenlenmiştir. (Madde 126-127)

-Tm bucaklar fonksiyonları kalmadığı iin kaldırılarak, onlara bağlı belde ve kyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanmıştır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ve Ümraniye ilelerinin sınırları yeniden belirlenmiştir. (Madde 128-129)

-Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti denmesine yönelik karar verilemeyeceği düzenlenmiştir. (Madde 140)

-PTTye ait işyerleri ruhsatlandırmadan muaf tutulmuştur. (Madde 139)

-Sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan aralardan engelliler için erişilebilir olmayanlara, şehir ii ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti iin yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmemesine dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 144-)

-İzinli saha zerinde kurulan liman izinlerine konu tesislerin işletmeciliğinin nc kişi veya kuruluşlara kiralama işleminin, 31/12/2023 tarihine kadar Orman Kanununun ek 11 inci maddesinin (b) bendi kapsamından ıkarılması ve diğer mevzuat hükümlerine göre kiraya verenden kira bedeli zerinden, kiracı olan işleticiden ise yzde 2 hasılat payı tahsil edilmesi düzenlenmiştir. (Yeni Geçici Madde 3) memurler.net

Haber Editörü : Tüm Yazıları